Oosterzee-Buren

Tussen de A6 en het Tjeukemeer vind je het plaatsen Oosterzee-Buren. In het Fries: Eastersee-Buorren). Ooit was het dorp zelfstandig. Plaatselijk wordt het ook De Buorren (“het dorp”) genoemd. Vroeger was het de hoofdplaats van Lemsterlan en de woonplaats van de Grietman. Het voormalige rechthuis van de Grietenij, de Beverkooij, staat op de hoek van de Buren en de Molenweg. (bron: Wikipedia)

Kom je mee naar Oosterzee?